Firma w sieci

  • img
  • img
  • img
Technologie przyszłości - zmieniaj się razem z nami!

Archiwa kategorii: Projekty Zakończone

 
img

Nexatel Sp. z o.o. zaprojektował infrastrukturę światłowodową do miejscowości: Jeziorko, Celiny, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Psary Stara Wieś, Tarczek, Wiącka w województwie świętokrzyskim.

Biuro Projektów firmy Nexatel Sp. z o.o. zakończyło prace nad zadaniem „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie Świętokrzyskim” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Zadania przewiduje … Czytaj dalej

img

Zakończenie inwestycji dla miasta Dębica.

Dnia 17.04.2014 zakończono procedurę odbioru końcowego sieci teleinformatycznej miasta Dębica dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje w Dębicy”.  Internet płynie szerokopasmowym „strumieniem”. Zadanie obejmowało dostarczenie sygnału internetowego do 27 jednostek samorządowych: 23 miejskich placówek oświatowych oraz 4 … Czytaj dalej

img

MT Net – Internet światłowodowy dla gminy Dębica – Działanie 8.4

Firma NEXATEL Sp. z o.o. rozpoczyna prace projektowe dla zadania pod nazwą „Internet światłowodowy dla gminy Dębica”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do … Czytaj dalej

img

Zakończenie budowy sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa w technologii mikrokanalizacji.

28.01.2014r. dokonano ostatecznego odbioru inwestycji w ramach projektu „Budowa sieci teleinformatycznej miasta Józefów”. Firma TELCENT wybudowała w ramach projektu ponad 21 km sieci światłowodowej, która połączyła 19 węzłów aktywnych sieci (ATN) w jednostkach użyteczności publicznej (JUP), 12 wewnętrznych i 7 … Czytaj dalej

img

Firma TELCENT wybudowała sieć FTTH w Bodzentynie, Hucisku i Wzdole Rządowy.

Firma TELCENT w związku z realizacją projektu pt. „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę INTB” (nr projektu POIG.08.04.00-26-005/12) w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, wykonała … Czytaj dalej

img

Starachowice – budowa miejskiej sieci światłowodowej w technologi mikrokanalizacji …. Zakończona.

Dnia 04.11.2013 w UM Starachowice odebrano od wykonawcy sieci ( TELCENT Kielce ) ostatni etap zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej” w zakresie: c) Dostawa hurtowego dostępu do internetu szerokopasmowego dla 30 jednostek organizacyjnych Gminy … Czytaj dalej

img

Huta Celsa Ostrowiec Świętokrzyski – montaż kabla światłowodowego …

metodą strumieniową w nowo wybudowanym rurociągu teletechnicznym 820mb. Wdmuchiwanie pneumatyczne Jest to metoda oparta na zjawisku po­duszki powietrznej wytwarzanej przez sprężone powietrze, dzięki której rurka lub kabel są unoszone wewnątrz rury transportowej. Wprowadzanie rurki/ka­bla odbywa się z pomocą podajników mechanicznych. … Czytaj dalej