Firma w sieci

  • img
  • img
  • img
Technologie przyszłości - zmieniaj się razem z nami!

Archiwa kategorii: Wybrane Projekty

 
img

Nexatel Sp. z o.o. wybuduje infrastrukturę światłowodową do miejscowości: Jeziorko, Celiny, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Psary Stara Wieś, Tarczek, Wiącka w województwie świętokrzyskim.

Firmy Nexatel Sp. z o.o. wybuduje infrastrukturę światłowodową FTTH dla projektu „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie Świętokrzyskim” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Zadania … Czytaj dalej

img

Nexatel Sp. z o.o. zaprojektował infrastrukturę światłowodową do miejscowości: Jeziorko, Celiny, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Psary Stara Wieś, Tarczek, Wiącka w województwie świętokrzyskim.

Biuro Projektów firmy Nexatel Sp. z o.o. zakończyło prace nad zadaniem „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie Świętokrzyskim” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Zadania przewiduje … Czytaj dalej

img

Firma Nexatel Sp. z o.o. zaprojektuje i wybuduję sieć szerokopasmową w technologi FTTH na terenie miejscowości Zahutyń, Załóż, Bykowce, Trepcze.

Zadanie obejmuję: – wykonanie projektów- budowę słupów ( ok 700 szt.) – budowa kanalizacji teletechnicznej ( ok. 15km ) – zaciąganie/wdmuchiwanie kabla w kanalizacji – podwieszanie kabli na słupach istniejących i nowo budowanych ( ok 60 km ) – wykonanie … Czytaj dalej

img

Firma Nexatel Sp. z o.o. zaprojektuje i wybuduję sieć szerokopasmową w technologi FTTH na terenie miejscowości Strachocina, Pakoszówka, Kostarowce, Jurowce, Srogów Górny, Srogów Dolny.

Zadanie obejmuję: – wykonanie projektów- budowę słupów ( ok 800 szt.) – budowa kanalizacji teletechnicznej ( ok. 7km ) – zaciąganie/wdmuchiwanie kabla w kanalizacji – podwieszanie kabli na słupach istniejących i nowo budowanych ( ok 50 km ) – wykonanie … Czytaj dalej

img

Zakończenie inwestycji dla miasta Dębica.

Dnia 17.04.2014 zakończono procedurę odbioru końcowego sieci teleinformatycznej miasta Dębica dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje w Dębicy”.  Internet płynie szerokopasmowym „strumieniem”. Zadanie obejmowało dostarczenie sygnału internetowego do 27 jednostek samorządowych: 23 miejskich placówek oświatowych oraz 4 … Czytaj dalej

img

MT Net – Internet światłowodowy dla gminy Dębica – Działanie 8.4

Firma NEXATEL Sp. z o.o. rozpoczyna prace projektowe dla zadania pod nazwą „Internet światłowodowy dla gminy Dębica”, współfinansowanego ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do … Czytaj dalej