Firma w sieci

  • img
  • img
  • img
Technologie przyszłości - zmieniaj się razem z nami!

Biuro Projektów

project

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Biuro projektów w Kielcach realizuje zadania na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w projektach sieci światłowodowych – magistralnych, dystrybucyjnych i dostępowych, opartych zarówno na technologiach tradycyjnych, jak i systemach mikrokanalizacji. Projektujemy ponadto wszelkiego typu instalacje teletechniczne.

Dysponujemy dobrze wyszkoloną, kompetentną i doświadczoną kadrą projektantów, wyposażoną w nowoczesne narzędzia pracy oraz posiadającą uprawnienia budowlane, certyfikaty produktowe.

Oferujemy usługi związane z kompleksowym prowadzeniem inwestycji telekomunikacyjnych, zaczynając od weryfikacji warunków technicznych i przygotowania oferty poprzez wykonanie projektu wykonawczo – budowlanego, prowadzenie oraz wykonanie robót budowlano montażowych aż do sporządzenie dokumentacji powykonawczej (wraz z pomiarami, rozliczeniem materiałów oraz geodezją z inwentaryzacją ) łącznie z przeprowadzeniem odbioru końcowego. Jesteśmy gotowi na życzenie Klienta przeprowadzić dowolny etap procesu inwestycyjnego, również jako inwestor zastępczy.

 

w zakres projektu wykonawczego i budowlanego wchodzą:

– oszacowanie kosztów rozwiązania technicznego,
– uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
– badanie ksiąg wieczystych – w razie konieczności,
– negocjacje i pozyskiwanie niezbędnych praw do terenu na cele inwestycyjne,
– opracowanie map do celów projektowych lub ich aktualizacja,
– uzyskanie warunków zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej,
– uzgodnienia branżowe projektu,
– uzgodnienie projektu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej (ZUDP)
– opracowanie projektu budowlanego,
– opracowanie projektów specjalistycznych (operatów wodnoprawnych, przejść pod torami PKP, przejść na mostach i wiaduktach).
– opracowanie projektu wykonawczego,
– uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień,
– opracowanie przedmiaru robót,

Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje znajdą Państwa uznanie, a dalsza współpraca będzie pasmem wzajemnych korzyści.