img

Nexatel Sp. z o.o. zaprojektował infrastrukturę światłowodową do miejscowości: Jeziorko, Celiny, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Psary Stara Wieś, Tarczek, Wiącka w województwie świętokrzyskim.

Biuro Projektów firmy Nexatel Sp. z o.o. zakończyło prace nad zadaniem „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie Świętokrzyskim” w ramach Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Zadania przewiduje wykonanie projektów głównej sieci magistralnej w miejscowości Bodzentyn i łącznie 440 przyłączy przydomowych na obszarze miejscowości Jeziorko, Celiny, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna, Psary Stara Wieś, Tarczek, Wiącka w województwie świętokrzyskim.

intbue

img

Zakończenie inwestycji dla miasta Dębica.

Dnia 17.04.2014 zakończono procedurę odbioru końcowego sieci teleinformatycznej miasta Dębica dla zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucje w Dębicy”.  Internet płynie szerokopasmowym „strumieniem”.

Zadanie obejmowało dostarczenie sygnału internetowego do 27 jednostek samorządowych: 23 miejskich placówek oświatowych oraz 4 placówek MOPS.

– Dostawa, montaż i uruchomienie serwerów w 5 jednostkach oświatowych.
– Opracowanie dokumentacji projektowej dla podłączenia 27 jednostek samorządowych,
oraz 3 węzłów dystrybucyjnych.
– Budowa sieci światłowodowej do 27 lokalizacji, oraz 3 węzłów dystrybucyjnych.
– Adaptacja pomieszczeń dla węzła głównego i zakończeń sieci.
– Dostawa sprzętu aktywnego dla 28 lokalizacji ( w tym węzeł główny ).
– Dostawa i montaż 56 hot spotów.
– Dostawa i świadczenie usługi dostępu do internetu.
– Eksploatacja, zarządzanie, nadzór i utrzymanie sieci.

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Dębica w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 (Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion).

debica_UE

img

Zakończenie budowy sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa w technologii mikrokanalizacji.

28.01.2014r. dokonano ostatecznego odbioru inwestycji w ramach projektu „Budowa sieci teleinformatycznej miasta Józefów”.

Firma TELCENT wybudowała w ramach projektu ponad 21 km sieci światłowodowej, która połączyła 19 węzłów aktywnych sieci (ATN) w jednostkach użyteczności publicznej (JUP), 12 wewnętrznych i 7 zewnętrznych infomatów, oraz wdrożyła system telefonii IP na potrzeby jednostek użyteczności publicznej i Urzędu Miasta Józefów.

herbJozefow

img

Starachowice – budowa miejskiej sieci światłowodowej w technologi mikrokanalizacji …. Zakończona.

Dnia 04.11.2013 w UM Starachowice odebrano od wykonawcy sieci ( TELCENT Kielce ) ostatni etap zadania „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej” w zakresie:
c) Dostawa hurtowego dostępu do internetu szerokopasmowego dla 30 jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice.

Internet „szerokim pasmem popłynął” do odbiorców końcowych z prędkością 100/100Mbps.

 

img

Napisali o Nas – Elmat.pl realizacje …

Inwestycje w Dębicy

dodany 18 czerwca 2013

Magazyn pracuje pełną parą, aby nadążać z wydawaniem kabli, rur i niezliczonej liczby akcesoriów ponieważ w dniu 18.06.2013 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej zadania: ”Zaprojektowanie, budowa i operowanie sieci teleinformatycznej, światłowodowej na terenie miasta Dębica”.

Źródło Elmat: http://news.elmat.pl/inwestycje-w-debicy,a285.html

Starachowice – Inwestycja szerokopasmowa nabiera tempa

dodany 20 czerwca 2013

Wykonawca inwestycji rozpoczął wdmuchiwanie światłowodu na odcinkach już przygotowanych i zakończonych. Zastosowanie pełnego systemu mikrokanalizacji FIBRAIN METROJET oraz doświadczenie wykonawcy zaowocowały bezproblemowym uzyskaniem dużych zasięgów wdmuchiwania. Dostarczone kable z naszej nowej Fabryki Kabli Światłowodowych pod Rzeszowem wykazały się bardzo małymi współczynnikami tarcia oraz dużą wytrzymałością, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów transmisyjnych. Jednocześnie uzbrajane są szafy pasywne i specjalne krosownice.

Źródło Elmat: http://news.elmat.pl/starachowice-inwestycja-szerokopasmowa-nabiera-tempa,a283.html

Inwestycja – Józefów

dodany 8 lipca 2013

Nasze produkty pod Warszawą, a dokładnie w Józefowie, gdzie aktualnie budowana jest 20-kilometrowa sieć światłowodowa w technologii mikrokanalizacji, która połączy 19 węzłów aktywnych sieci (ATN) w jednostkach użyteczności publicznej (JUP), 12 wewnętrznych i 7 zewnętrznych infomatów oraz systemu telefonii IP na potrzeby jednostek użyteczności publicznej i Urzędu Miasta Józefów.

Źródło Elmat: http://news.elmat.pl/jozefow,a284.html

img

Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów” w ramach projektu – E – świętokrzyskie –budowa miejskich sieci światłowodowych JST

Zakończyliśmy realizację projektu „Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów w ramach projektu – E – świętokrzyskie –budowa miejskich sieci światłowodowych JST
Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu i budowa sieci światłowodowej na terenie miasta Staszów, w której skład wchodzi budowa: rurociągów kablowych, studni kablowych oraz kabli światłowodowych łączących 15 lokalizacji (obiektów) na terenie miasta z punktem centralnym znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31. Na terenie miasta zakłada się wybudowanie nowych odcinków rurociągów kablowych do których należało zaciągnąć kable światłowodowe będące podstawowym szkieletem transmisyjnym dla sieci szerokopasmowej
miasta z możliwością wykorzystania istniejących rurociągów kablowych.

Zadanie obejmowało m.in:
– Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
– Projekt wykonawczy.
– Budowa kanalizacji teletechnicznej i sieci światłowodowej,
– Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych sieci,
– Dostawa, montaż i uruchomienia urządzeń HOT SPOT z centralnym koncentratorem,
– Instalacja systemu monitoringu ulicznego z uruchomieniem centrum monitoringu,
– Dostawa i uruchomienie sieciowego sprzętu aktywnego;

img

Rozbudowa kablowej sieci telekomunikacyjnej Policji dla potrzeb zabezpieczenia turnieju EURO 2012 we Wrocławiu.

W ramach projektu wykonaliśmy dwa zadania:

1. „Rozbudowa kablowej sieci telekomunikacyjnej Policji do Komisariatu Policji Wrocław Lotniczy dla potrzeb zabezpieczenia turnieju EURO 2012 we Wrocławiu.”

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, wdmuchnięciu i połączeniu kabla światłowodowego 72J pomiędzy Posterunkiem Policji na Lotnisku Wrocław, a węzłem monitoringu miejskiego.

2. Budowa kabla światłowodowego ZKS-XXOTKtsFf 24J w istniejącej kanalizacji teletechnicznej TP we Wrocławiu, rejon: ul. Kozanowska – al. Śląska dla potrzeb zabezpieczenie turnieju EURO 2012.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, wciągnięciu i zakończeniu zbrojonego kabla światłowodowego 24J pomiędzy Komisariatem Policji Wrocław ul. Kozanowska, a Stadionem Miejskim Wrocław al. Śląska dla potrzeb zabezpieczenie turnieju EURO 2012.

Łącznie zaciągnęliśmy i wdmuchaliśmy ok. 10 km światłowodów w sieci miejskiej Wrocławia, oraz Telekomunikacji Polskiej.

img

Kopalnia Gazu PGNiG – Wielichowo – zadanie 2, podłączenie odwiertów Elżbieciny, Jabłonna.

Od 10.03.2011 do 30.08.2011 wykonaliśmy na terenie kopalni gazu ziemnego PGNiG w ramach projektu „Podłączenie odwiertów Elżbieciny, Jabłonna.” redundantną infrastrukturę światłowodową dla potrzeb sterowania procesami automatyki i telemetrii. Pięć dodatkowych odwiertów zostało dołączonych do istniejącej kopalni PGNiG Wielichowo

Długość sieci ok.28km.

(więcej…)

img

Zagospodarowanie złóż Wielichowo, Ruchocice, Łęki – kopalnia PGNiG – infrastruktura światłowodowa.

Od 12.04.2010 do 10.06.2010 wykonaliśmy w ramach projektu „Zagospodarowanie złóż Wielichowo, Ruchocice, Łęki” redundantną infrastrukturę światłowodową dla potrzeb sterowania procesami automatyki i telemetrii. Nowo budowana sieć podłączyła 11 odwiertów do kopalni PGNiG Wielichowo.

Długość wybudowanej sieci ok. 26km

(więcej…)